dilluns, 17 d’agost del 2015

FESTA DEL TROBAMENT DEL COS DE SANT ESTEVEEL TROBAMENT DEL COS DE SANT ESTEVE
Algunes parròquies que tenen sant Esteve conegut com el "protomàrtir", com a titular (entre nosaltres l'Església del Castell), celebren la seva Festa Major el dia 3 d'agost i no l'endemà de Nadal, com semblaria escaure’s millor. Així va succeir durant molt de temps a la vila de Sallent. Una Festa que era la commemoració de la invenció, o descoberta,   del cos de Sant Esteve. En el marc de la religiositat popular el personatge Jacopo da Varazze explicava a la Llegenda àuria que un home, anomenat Gamaliel, havia recollit el cos de Sant Esteve del lloc on havia esta lapidat i l'havia enterrat en el seu propi sepulcre. Gamaliel, segles més tard, es va aparèixer durant tres nit seguides a un sacerdot de Jerusalem, de nom Llucià.  En aquestes  li va indicar el lloc on estava enterrat sant Esteve. Aquests fets varen succeir entre el dia 3 i el 20 de desembre del 415. La notícia de la localització de les relíquies es devia divulgar per tots   els territoris cristians amb molta empenta. També en la Circular del bisbe Sever de Menorca fa esment dels fets esdevinguts 'any 418,on Pau Orosi es va aturar a l'illa balear amb  les relíquies de Sant Esteve, que des de Jerusalem transportava a terres peninsulars hispàniques Aquest text constata com, passat poc més de dos anys de la invenció o trobament, les relíquies de Sant  Esteve ja viatjaven a casa nostra.. En aquesta època de  l'antiguitat tardana es consagraren moltes esglésies al Sant, i donà lloc a la celebració de la Festa ;Major, com fou a Sallent per espai de tant de temps. Dades de consagració a Sant Esteve a casa nostra se'n troben des dels anys 906. I més propers a nosaltres, una gran quantitat dels "Goigs! de la Invenció del Cos del  Gloriós Protomàrtir Sant Esteve que celebra l'Església el dia 3 d'agost.- Fins aquí la importància d'aquesta Festa que tanta repercussió històrica-cristiana i sallentina- va tenir també a la nostra Vila. El llibre de la Història de Sallent hi apareix ben esmentada..