LLUITA DE MOTS

LLUITA DE MOTS

Quan el general lleganya


 i el seu lloctinent franquesa
començaren la campanya
per abolir la cervesa,
per que mes cada vegada
per mantenir els animals
feia falta de civada
i ja estaven tips de alfals,
acordaren reclutar
a la gent mes aguerrida
per tal de poder lluitar
contra el licor suïcida
que els privava de menjar.
            ****
            L`enemic era potent
i per observar-lo bé
destacaren al valent,
al Kiri i al Viander
            Pujaren pel cementiri
i al esser als quatre cantons,
de prompte s`adona el Kiri,
que a sota un camp de cigrons
propietat del Saltamarges,
es sentia enraonament
i soroll, seguit de passes,
com si hi hagués molta gent.
            No volgueren saber mes
i s`entornaren enrere
tot passant per la drecera
per notificar el succés.
             *****
            Molt bé, digué el general;
 Els atacarem com cal:
sortirà el càpita tro
per sobre la biblioteca;
amb ell hi aniran l`Arbeca,
el Puça, el llarg de Puigbo,
el pepet d`oro i el Gana;
també el Peret Escaler,
el lluís Bagarro, el corder,
i el cal tinet Quintana.
            Per la Querosa el seguirà
el capità Mitja Armilla;   
l`Esquirolat l`acompanyarà   
amb una bona quadrilla:          
el Jep, el negret, el Mocós, 
el Caça-cucs, el Cacacuero,
amb el Sant Pare de Cabrianes
i el Lluís de les tartanes.
            Per el camí del Castell,
sortirà el tinent Panarra,
amb el Petit de l`Ocell
amb el Morros de guitarra,
amb el Fuster del Castell.   
            També el Met i Maria Maria;
aquestos a bast s`emportaran
dues peces d`artilleria.   
i prest les emplaçaran
mes avall del camp del Cristus,
-de sobre l`hort del Paiaio,
lloc estratègic molt "caio"
¡que no es descuidin els mistus!
es cuidarà de les dècimes
per afinar punteria,
el seguríssim Mil·lèsimes.  el gran mestre  Mil·lèsimes.
            El comandant Setesquenes
i el sergento Pelacanyes,
pujaran a les muntanyes,
tot seguint per les carenes,
per observar a l’enemic.
            Amb ells hi anirà el Xerric
l’Alegre, el Carbonilla
el Noi-Noi, el Rosego,
el Negus i el Rafelo.
            L`exercit mes nombrós
pel cementiri anirà
doncs el camí es espaiós
i molt be s`hi passarà.
            El general Esparter
manarà aquestes tropes
que grans estralls ha de fer.
per notificar el succés.
            El capità Matapobles
serà el primer d`encertar
amb lo millor de les forces
que ara anem a anomenar.
formen columna de xoc,
capdefusta, xafallaunes,
Cucaracha, Marxapoc,
L`Esquirro, el Tirabigues,
el Petita del Parac,
el Bruno, el Pastilletas,
el Teia, el Tipitrap, 
el Calçots, el Samarretes,      
el tabuela, el Tinot,
el caputxa, l`Esmolet,           
el Becaina, l`Estebot,
el Ticó, el Martinet,             
el Nel-lo, el Rat, el Burres,             
el gran poeta Salmeron,      
el Bisbe, el Xafa i el Xufles.                
la reraguarda es completa:        
Traval, Viudo, Casteller,
Caganxo, gravat, Panxeta, 
Macià, Noranta-cinc, Baster,
Minga, Diego, el Paieta,
Tomaset, Portella, Grapaler,
Petllo, Sastre Marti, Quiqueta,
Camoina, el Joan Adroguer,
Pep del Pont, el Teireta,
Pauet, l`Ubach, Masover,
Fuster Pujol, el Pabuleta,
Carlets, Cargol, Moliner,   
Clavetaire, Ros, Moreta,
Tupinamba i el Porcater.               2a Part. L’atac

            Es l’Estat Major de la Colla:
    Els de l’estat major son:
Generalíssim Lleganya
Tinent general Reiet
General Ton de la Yoya,
el coronel Pascuet;   (Tinents coronels Reiet
Trompa, Ton de la Ioia,
L’Ambros i el Pasquet.)
Ajudats pels comandants
Coletas, Mamallut, Bey
Moretes, Enganyasants,
Mitgsenyor, Peça i Subey.

Son de l’aviació el Mosquit,
el Cogullada i el Titit.
Formaran cos d’intendència:
Perdiu, Patico, Nicet,
Jaume de la Competència,
Trist, Faldilletes, Tianet.

            Per Auxiliar el ferits
actuaran de Camillers
el Set-culs, el Sis dits
i el de cal Voltapallers.


Tiraran del camión
el Sotracs i el de cal Non.
            Per Higiene del soldat
prendran el pel a les tropes
el curt, Miquel Renegat,
el tres Pams i el Pelitrocas.

            Be actuarà de Corneta
el famós Ton del Canaris,
i el corresponsal Moneta
es cuidarà dels diaris.
         Amanirà l’escarola
la famosa Antònia Maca
i la dolça Ventaiola
amanirà la tomaca.
         Els farà un bon arròs
  la Maria del cul gros.
Cuidaran dels pistrincs
i el recapte amb bacines
el Pitango, el Tremolins
i el ton de les Baxines.
Convé  quedin a la reserva
Pel cas de la taula rodona
Carme Bruta, la Baietera,
la Prima la Cantona
la Tetaxona i la Botera.
El Sant Josep tocarà
i també el Fillet de Deu,
i el Cap d’àngel cantarà
sardanes a mitja veu
perquè els ferits consoli,
Actuarà d’infermera
la deliciosa Botera
perquè els ferits consoli,
i per enterrar a la gent
que caigui gloriosament
el gran Valencia de l’oli.
Son els fusells i canons
de Casa Mocadorets
i de casa Pericons
uniformes i casquets.
Els plats i les culleretes
son de casa Gibrelletes.
            Com s’havia projectat
es presentaran les tropes,
en el seu lloc de combat;
i al ordenar-se les forces
!Ataqueu aquella rasa¡,
tot exercit avança
amb fúria tan poderosa
que semblava un huracà.
Ressonaren els canons
per tots els quatre cantons.
l’enemic no contestava
ni de dret ni de costat;
per indagar que passava
descaren el Neulat,
l’Ansona, el Frare i el xic,
que eren d’un cos entrenat
per descobrir a l’enemic
quan aquest no era trobat.
Retornaren al moment
per informar al General.
L’informa fou el següent:
Ja ens en podem entornar,
no hi ha contrari que tiri
ni qui podem atacar;
Allò que sospita el Kiri (Quiri)
i ens ha fet perdre el temps,
son el Xerraire, o Gitano,
que amb el Menja bacallà
estant fent un mano a mano
traginant coves de fems
pel masover del Solà.
        ************
Aquesta fou la campanya
per abolir la cervesa
del gran general Lleganya
i el seu ajudant Franquesa.    

***Nota: Color vermell, segons Esparver 70 – a. 87